Monday, August 18, 2014

Remember the Jai AlaiThe Jai Alai Building (another good example of Art Deco) was designed by American architect, Weldon D. Becket ( know friend of Hollywood celebrities and designer of the homes of such screen legends as James Cagney and Cesar Romero, as well as of Los Angeles airport), together with his Philippine associate, Architect Carlos Santos Viola in 1940. It was a significant social and recreational center of Pre-War and Post-War Manila, famous for its Sky Room nightclub. The building featured a semi-cylindrical glass volume set against massive walls and a cantilevered disk canopy suspended by slender pilotis,  which said to evoke the velocity of the game. 

The Jai Alai Building was badly damaged during the Battle of Manila in 1945 and was rebuilt, serving temporarily as the Roosevelt Club in the early Post-War years. 

The Jai Alai Building deteriorated over the years and was demolished upon orders of then Manila Mayor Lito Atienza on July 15, 2000, purportedly to make way for a new Hall of Justice which was never built. 

Panciteria Macanista de Buen GustoEl Filibusterismo/Kabanata 25 : Tawanan at Iyakan
Idinaos ang piging ng mga estudyante sa Panciteria Macanista de Buen Gusto. Labing–apat sila, kasama si Sandoval.Matalim ang mga salita ng mga estudyante. Naghalakhakan sila’y pilit at may tunog ng paghihinakit.

Dumating si Isagani. Si Pelaez na lang ang kulang. Ani Tadeo sana’y si Basilio na ang inanyayahan nila sa halip ng impormal na si Juanito.Pinapagtalumpati si Tadeo. Di ito nakahanda. Nagsimula ito kahit papaano. Sinigawan siya ng mga kasamahan. Gaya daw ang binigkas ni Tadeo. Naghingian ng pagkain. Nahilingan ng talumpati si Pecson. Inatake ni Pecson ang mga prayle. Mula raw sa kamusmusan hanggang sa libingan ay prayle ang kasama natin.

May nakakita sa utusan ni Padre Sibyla, ang biserektor sa Unibersidad. Sumakay ito sa karuwahe ni Simoun. Nagtiktik ito sa mga estudyante. Ani Makaraig: "Ang busabos ng bise-sektor na pinaglilingkuran ng panginoon ng Heneral"

Located at Calle San Fernando in Binondo (near Plaza Lorenzo Ruiz), it used to house the “Panciteria Macanista de Buen Gusto,” a restaurant whose name roughly translates to “yummy Chinese foods from Macau.”