Monday, August 18, 2014

Panciteria Macanista de Buen GustoEl Filibusterismo/Kabanata 25 : Tawanan at Iyakan
Idinaos ang piging ng mga estudyante sa Panciteria Macanista de Buen Gusto. Labing–apat sila, kasama si Sandoval.Matalim ang mga salita ng mga estudyante. Naghalakhakan sila’y pilit at may tunog ng paghihinakit.

Dumating si Isagani. Si Pelaez na lang ang kulang. Ani Tadeo sana’y si Basilio na ang inanyayahan nila sa halip ng impormal na si Juanito.Pinapagtalumpati si Tadeo. Di ito nakahanda. Nagsimula ito kahit papaano. Sinigawan siya ng mga kasamahan. Gaya daw ang binigkas ni Tadeo. Naghingian ng pagkain. Nahilingan ng talumpati si Pecson. Inatake ni Pecson ang mga prayle. Mula raw sa kamusmusan hanggang sa libingan ay prayle ang kasama natin.

May nakakita sa utusan ni Padre Sibyla, ang biserektor sa Unibersidad. Sumakay ito sa karuwahe ni Simoun. Nagtiktik ito sa mga estudyante. Ani Makaraig: "Ang busabos ng bise-sektor na pinaglilingkuran ng panginoon ng Heneral"

Located at Calle San Fernando in Binondo (near Plaza Lorenzo Ruiz), it used to house the “Panciteria Macanista de Buen Gusto,” a restaurant whose name roughly translates to “yummy Chinese foods from Macau.”

No comments: