Monday, July 07, 2014

Marangál na Dalit ng̃ Katagalugan
Mabuhay, Mabuhay yaong Kalayaan, Kalayaan
At pasulungin ang puri't kabanalan
Kastila'y mailing ng Katagalugan
At ngayo's ipagwagi ang kahusayan

Mabuhay, Mabuhay yaong Kalayaan, Kalayaan
At pasulungin ang puri't kabanalan
Kastila'y mailing ng Katagalugan
At ngayo's ipagwagi ang kahusayan

The Marangál na Dalit ng̃ Katagalugan (English title: Noble Hymn of the Tagalogs) was the historic national anthem of the Tagalog Republic and is considered the first national anthem of the Philippines. It was later titled Salve Patria (Save the Fatherland). Julio Nakpil composed the anthem in 1895 during the Philippine Revolution.

No comments: